Tizir søker om endring av tillatelse (2016/929)

Tizir Titanium & Iron AS (Tizir) i Odda kommune i Hordaland, har søkt Miljødirektoratet om midlertidig økt grense for utslipp av PAH.

Tizir har oppdaget at det har vært en økning i utslipp av PAH til sjø fra deres virksomhet. Det er ikke avklart hva som har ført til økningen, og bedriften arbeider fortsatt med å finne ut av hvilke deler av prosessen som bidrar til utslipp. Tizir kartlegger tiltak som skal redusere de økte utslippene både på kort og på lang sikt.

For ikke å komme i brudd med tillatelsen til forurensende virksomhet med vilkår, søker Tizir om å midlertidig få øke utslippsgrensen for PAH til sjø. Tizir ønsker å få tillatelse til utslipp av 600 kg PAH som løpende årsmiddel, fram til utgangen av juni 2019.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Søknaden er også lagt ut til offentlig høring på servicetorget i rådhuset i Odda kommune.

Det er også mulig å sende inn kommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Frist for å gi tilbakemelding er 28. september 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Hordaland

27.09.18

Firma: Fylkesmannen i Hordaland

Fiskeridirektoratet

14.09.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker