Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Equinor søker om oppdatert tillatelse på Grane og Svalin (2016/417)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatert tillatelse etter... 29.06.18

Equinor søker om boring på Snorre og Vigdis (2017/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse... 29.06.18

Equinor søker om boring av Gjøkåsen Deep (2018/3608)

Equinor søker om boring av letebrønn 7132/2-2 Gjøkåsen Deep i Barentshavet. Brønnen er... 27.06.18

Equinor søker om boring av Trestakk (2016/802)

Equinor Energy AS (Equinor) søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring på... 13.06.18

Equinor søker om boring av Bergand (2018/5469)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Petroleum AS om tillatelse etter... 05.06.18

MOL Norge AS søker om boring av brønn Oppdal/Driva (2018/4689)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra MOL Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 31.05.18

Lundin søker om utslipp på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til utslipp... 28.05.18

Repsol søker om utslipp på Yme (2016/840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om oppdatering av tillatelse ti... 23.05.18

Statoil søker om boring på Johan Sverdrup (2015/10392)

Statoil søker om tillatelse til produksjonsboring på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.... 15.05.18

Lundin søker om boring av letebrønn Silfari (2018/5475)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 14.05.18

Statoil søker om fjerningsaktivitet på Huldra (2016/228)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 04.05.18

DEA Norge AS søker om boring av brønn Gråspett (2018/4635)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra DEA Norge AS om tillatelse til boring av... 24.04.18

Statoil søker om utslipp på Åsgard (2016/802)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil AS  om tillatelse etter forurensningslo... 20.04.18

Faroe Petroleum søker om boring av brønn Rungne (2018/605)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter... 20.04.18

Statoil søker om utslipp på Snorre (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til utslipp ... 16.04.18

Wellesley søker om boring av Grosbeak West (2018/1886)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley AS  om tillatelse etter forurensnings... 16.04.18

Wintershall søker om forlate brønnhodet på Balderbrå (2017/5843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall om tillatelse til å  forlate... 16.04.18

Statoil søker om produksjon og drift på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 13.04.18

Statoil søker om utslipp på Johan Sverdrup (2016/262)

Statoil søker om tillatelse til utslipp til sjø i forbindelse med klargjøring av... 10.04.18

Statoil søker om aktivitet på Utgardfeltet (2016/259)

Statoil søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring og brønnaktiviteter for ... 10.04.18

A/S Norske Shell søker om boring av letebrønn Coeus (2018/3664)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter... 06.04.18

Total søker om boring av letebrønn Jasper (2018/2254)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge AS om tillatelse etter... 05.04.18

Statoil søker om boring av letebrønn Gunnvald (2018/3937)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum om tillatelse til boring av... 23.03.18

Statoil søker om boring av letebrønnene Intrepid Eagle, Korpfjell Deep og Gjøkåsen i Barentshavet (2018/3608)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til boring av tre... 14.03.18

Statoil Hammerfest LNG søker om endring av tillatelsen (2016/1614)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Hammerfest LNG i Hammerfest kommune om... 13.03.18

Statoil søker om boring av letebrønn Skruis (2018/3100)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til boring a... 06.03.18

Statoil søker om utslipp på Norne (2016/233)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om å inkludere bruk og... 05.03.18

Statoil søker om boring av letebrønn Stålull (2018/3137)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 05.03.18

Statoil søker om sandblåsing på Heimdal (2016/536)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til... 02.03.18

Statoil søker om boring av letebrønn Ragnfrid Nord (2018/3099)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 01.03.18

Statoil søker om boring av Cape Vulture Appraisal (2018/3103)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 28.02.18

Wellesley søker om boring av brønn Serin (2018/1886)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley AS  om tillatelse etter forurensnings... 28.02.18

Wellesley søker om boring av brønn Kallåsen (2018/1886)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley AS  om tillatelse etter forurensnings... 16.02.18

Statoil søker om sandblåsing på Oseberg feltsenter og Oseberg C (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til... 15.02.18

NOFO søker om utslipp på Frigg (2016/1756)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om tillatelse til virksomhet ett... 14.02.18

Statoil søker om produksjon på Snorre og Vigdis (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av tillatel... 13.02.18

Statoil søker om oppdatering på Gullfaks (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt to søknader fra Statoil Petroleum AS om endringer av... 13.02.18

Repsol Norge AS søker om aktiviteter ved fjerning av Varg A (2016/841)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 13.02.18

Statoil søker om utslipp av kjemikalie i rød kategori på Gullfaks (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til utslipp ... 12.02.18

Lundin søker om prøveutvinning av brønn Alta (2018/1058)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 07.02.18