Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

A/S Norske Shell søker om å bore letebrønn Tyttebær (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter... 05.02.18

Statoil søker om drift av polymerpilot på Johan Sverdrup (2016/262)

Søknaden gjelder injeksjon og utslipp til sjø av polymer på Johan Sverdrup-feltet i... 02.02.18

Statoil søker om bruk og utslipp av kjemikalier på Veslefrikk (2016/228)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av... 02.02.18

Aker BP søker om å bore avgrensningsbrønn på Svanefjell (2017/12771)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse til aktivitet i forbindel... 02.02.18

Statoil søker om utslipp på Kristinfeltet (2016/4454)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til økt utslipp av... 01.02.18

Lundin Norway AS skal bore brønn Alta (2018/1058)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS (Lundin) om tillatelse etter... 24.01.18

Spirit Energy søker om boring av Scarecrow (2018/1036)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy om tillatelse til boring av... 16.01.18

Statoil ASA søker om å bore letebrønn Sigrun Appraisal (2015/4108)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 12.01.18

Statoil søker om utslipp på Johan Sverdrup-feltet (2016/262)

Miljødirektoratet har mottatt søknad datert 6. desember 2017 fra Statoil om tillatelse... 05.01.18

Faroe Petroleum Norge AS søker om plassering av steinmasser mellom Oselvar og Ula (2016/234)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter... 05.01.18

Wintershall søker om å etterlate foringsrør-forankring (CAN) i havbunnen for letebrønn Balderbrå (2017/5843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til å... 04.01.18

Aker BP søker om å bore letebrønn Svanefjell (2017/12771)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse i forbindelse med boring ... 04.01.18

Wintershall søker om endring i produksjon på Brage (2016/1946)

Wintershall søker om en rekke endringer i forbruk og utslipp av kjemikalier i svart og r... 03.01.18

Statoil søker om endring i produksjon på Sleipner (2016/259)

Statoil søker om at bruk og utslipp av smøreolje som benyttes i neddykkede sjøvannspumpe... 21.12.17

Statoil søker om endret tillatelse til boring og produksjon på Kvitebjørn (2016/538)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring av tillatelse til boring og... 18.12.17

Statoil søker om endring i tillatelse til boring og produksjon på Valemon (2016/539)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring i tillatelse til boring og... 18.12.17

Lundin søker om boring av avgrensningsbrønn (2017/12944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 13.12.17

Søker om boring av letebrønn KvitungenTumler (2017/11348)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP AS om tillatelse etter forurensningslov... 07.12.17

Centrica søker om legging av rørledninger, klargjøring og plassering av grusmasser for Odafeltet (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse etter forurensningsloven... 05.12.17

Centrica søker om produksjonsboring på Oda (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse til produksjonsboring... 28.11.17

A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse på Knarrfeltet (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell som søker om endring av... 27.11.17

Statoil søker om utslipp på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 24.11.17

A/S Norske Shell søker om forbruk og utslipp i rød og gul kategori på Knarrfeltet (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endring av tillatelse etter... 23.11.17

Statoil søker om boring av brønn Lille Prinsen (2017/11202)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 09.11.17

Wintershall søker om boring av letebrønn Marisko (2017/12200)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til virksomh... 07.11.17

Statoil søker om boring på Visund Nord (2016/316)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil  Petroleum AS om tillatelse etter... 07.11.17

Lundin søker om boring av avgrensningsbrønn (2017/11840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 06.11.17

Eni Norge AS søker om boring av brønner på Goliatfeltet (2016/979)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 01.11.17

Aker BP søker om tillatelse til bruk og utslipp av sporstoff på Valhallfeltet (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 31.10.17

Statoil søker om utslipp i rød kategori på Trollfeltet (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 18.10.17

Dea Norge AS søker om installasjon på Dvalinfeltet (2017/4086)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Dea Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 18.10.17

VOCIC søker om endring av utslippstillatelse for NMVOC (2014/1923)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra VOC Industrisamarbeidet (VOCIC) om endring av... 16.10.17

ConocoPhillips søker om bruk av brannskum ved skjærebrenning av rør på Ekofisk (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om tillatelse ett... 12.10.17

Aker BP søker om endringer i krav til beredskap på Ula- og Valhallfeltene (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra AkerBP ASA om endringer i kravene til beredskap... 05.10.17

Centrica søker om boring av avgrensningsbrønn i Fogelbergprospektet (2017/11085)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica E&P Norge om tillatelse etter... 05.10.17

Statoil søker om bruk av diesel i svart fargekategori på Gudrun (2016/535)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 25.09.17

Lundin søker om boring av letebrønn Hurri (2017/8773)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 20.09.17

Statoil søker om utvidet ramme for utslipp av røde kjemikalier på Heidrun (2016/502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 07.09.17

Statoil søker om bruk og utslipp på Norne (2016/233)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om forlengelse av tillatelse etter... 06.09.17

Statoil Petroleum AS søker om flytting av forurensede masser på Visund (2016/316)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 01.09.17