Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

OMV søker om boring av letebrønn Hades/Iris (2017/8464)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OMV Norge AS (OMV) om tillatelse etter... 25.08.17

ExxonMobil søker om oppdatert tillatelse på Balder og Ringhorne (2016/510)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Norge AS om endring av tillatelse... 24.08.17

Aker BP søker om boring av letebrønn Raudåsen (2017/8171)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 17.08.17

Wintershall søker om produksjon på Maria (2016/2747)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 10.08.17

Statoil søker om oppdatert tillatelse på Kristin og Tyrihans i Norskehavet (2016/4454)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatert tillatelse... 04.08.17

Statoil søker om boring av avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord (2016/7429)

Miljødirektoratet har mottatt søknad Statoil ASA om tillatelse etter forurensningsloven... 25.07.17

Wintershall søker om boring av letebrønn Balderbrå (2017/5843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS (Wintershall) om tillatels... 26.06.17

Statoil søker om unntak fra krav på Gullfaks B og C (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om unntak fra krav i... 26.06.17

Repsol søker om permanent plugging av brønner på Varg (2016/841)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 23.06.17

Statoil søker om boring og brønnoperasjoner på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS (Statoil) om tillatelse... 23.06.17

Statoil søker om økte utslipp på Sleipnerfeltet (2016/259)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til å øke utslipp av stof... 23.06.17

Lundin søker om boring av letebrønn Hufsa (2017/5135)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 22.06.17

ConocoPhillips søker om virksomhet i Ekofiskområdet (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) om... 22.06.17

Bayerngas søker om boring av letebrønn Tethys (2017/5653)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Bayerngas Norge AS (Bayerngas) om tillatelse... 21.06.17

Wellesley søker om boring av letebrønn Goanna (2017/5651)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley Petroleum AS (Wellesley) om tillatels... 16.06.17

Statoil søker om utvidet bruk og utslipp av stoff i rød kategori på Snorre (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 14.06.17

Statoil søker om aktivitet på Njord (2016/1864)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 14.06.17

Statoil søker om utslipp i forbindelse med sandblåsing på Åsgard A (2016/802)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 26.05.17

Aker BP søker om boring av Nordfjellet og Delta (2016/3882)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 19.05.17

Lundin søker om boring av Børselv (2017/4597)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av... 15.05.17

Eni Norge AS søker om boring av letebrønn Goliat Eye - revidert søknad (2016/9375)

Miljødirektoratet har mottatt revidert søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter... 12.05.17

Statoil søker om utslipp i forbindelse med sandblåsing på Oseberg (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 08.05.17

Statoil søker om utslipp av 150 kg herdet epoxymaling på Heimdalfeltet (2016/536)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 04.05.17

OMV søker om boring av Wisting Central lll (2015/9780)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OMV Norge AS om tillatelse til å bore en vertik... 28.04.17

Dea Norge AS søker om boring av Pilothull på Dvalin (2017/4086)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Dea Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 28.04.17

Total E&P Norge AS søker om utslipp ved Martin Linge A og B (2016/1556)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge AS som søker om tilltelse etter... 25.04.17

Faroe Petroleum Norge AS søker om boring av Brasse Appraisal (2017/3553)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter... 05.04.17

Statoil søker om utslipp av gammel borevæske fra Snorre UPA (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 31.03.17

Statoil søker om utslipp ved utskifting av stigerør på Snorre og Vigdis (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 23.03.17

ConocoPhillips søker om fjerning av innretninger på Ekofisk (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om tillatelse ett... 23.03.17

Statoil søker om boring av letebrønn Carmen (2017/3192)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS (Statoil) om tillatelse... 23.03.17

Eni Norge søker om produksjonsboring Goliat Snadd (2016/979)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 23.03.17

Norske Shell søkjer om endring av løyve for Ormen Lange Landanlegg (2016/1715)

Miljødirektoratet har motteke søknad frå A/S Norske Shell om endring av løyve til verkse... 16.03.17

Statoil søker om boring og produksjon på Oseberg (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt en søknad om fornyet tillatelse til boring og produksjon p... 17.03.17

Statoil søker om endrede krav til nmVOC-reduserende teknologi på Heidrun B (2016/502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 14.03.17

Aker BP søker om boring av letebrønner på Hyrokkin (2017/2453)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 14.03.17

Aker BP søker om tillatelse til utslipp av kjemikalier i svart kategori (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om endret tillatelse etter forurensning... 07.03.17

Statoil søker om utslipp av gamle borevæsker (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 03.03.17

Faroe Petroleum Norge AS søker om boring av Brasse (2017/2230)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter... 23.02.17

Statoil søker om endrede krav til fjernmåling for sine felter på norsk sokkel (2016/802)

Miljødirektoratet mottok i november/desember 2016 søknader fra Statoil ASA om endrede kr... 13.02.17