Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Statoil søker om utslipp av vaskevann som inneholder tungmetallholdig partikkelmasse på Åsgård B (2016/802)

Statoil søker om tillatelse til utslipp av vaskevann med innhold av tungmetallholdig... 27.06.16

Statoil Hammerfest LNG søker om endring av krav til bruk av begroingshindrende kjemikalier (2016/1614)

Statoil Hammerfest LNG på Melkøya i Finnmark søker om endring av tillatelse til bruk og... 27.06.16

Statoil ASA søker om oppdatering av produksjon og drift på Troll A (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om oppdatering av tillatelse etter... 24.06.16

Det norske oljeselskap ASA søker om endret tillatelse på Alvheimfeltet (2016/314)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det norske oljeselskap ASA om endret tillatelse... 21.06.16

Lundin søker om utslipp på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad datert 26. mai 2016 fra Lundin Norway AS om utslipp... 03.06.16

Lundin søker om boring av letebrønn Filicudi (2016/4498)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 03.06.16

Tullow Oil søker om boring av letebrønn Rome West (2016/4200)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Tullow Oil Norge AS om tillatelse etter... 31.05.16

Wintershall søker om tillatelse til klargjøring av rørledning og havbunnsanlegg på Maria (2016/2747)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 12.05.16

Det Norske Oljeselskap ASA søker om leteboring på Langfjellet, i PL442 (2016/3882)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det Norske Oljeselskap ASA om tillatelse etter... 11.05.16

Statoil søker om boring av letebrønn 6407/7-9 S Njord NF2 (2016/3821)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 11.05.16

Statoil AS søker om boring av letebrønn 30/11-15 Steinbit Appraisal i Nordsjøen (2016/3883)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 11.05.16

Lundin søker om endring ved letebrønn Alta III (2015/1297)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om endring av tillatelse etter... 10.05.16

Statoil Petroleum AS søker om utslipp til luft og vann på Gina Krog (2016/3207)

Statoil Petroleum AS søker om utslipp til luft og vann i forbindelse med klargjøring for... 04.05.16

BG Norge AS søker om endring i produksjon på Knarr (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknader fra BG Norge AS om endring av tillatelse etter... 02.05.16

Statoil søker om utslipp av gammel væske ved plugging av fire brønner på Heidrunfeltet (2016/502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil hvor det søkes om tillatelse til utslip... 28.04.16

Lundin søker om oppdatering av tillatelse på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad datert 13. april 2016 fra Lundin Norway AS om... 25.04.16

Statoil søker om å rute produsertvann til lagerceller for råolje ved driftsutfordringer på Gullfaksfeltet (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 14.04.16

Statoil søker om endringer på Volvefeltet (2016/2926)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om endringer i eksisterend... 13.04.16

Det norske oljeselskap søker om boring av Rovarkula letebrønn (2016/2925)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det norske oljeselskap ASA om tillatelse etter... 12.04.16

ExxonMobil søker om endringer i krav til beredskap på Jotun, Balder og Ringhorne (2016/510)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS o... 08.04.16

Det Norske Oljeselskap ASA søker om drift av Ivar Aasen-feltet (2016/311)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det Norske Oljeselskap ASA om tillatelse til... 15.03.16

Tullow Oil søker om boring av letebrønn Rome (2016/2550)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Tullow Oil Norge AS om tillatelse etter... 14.03.16

Statoil søker om aktiviteter ved Njord A (2016/1864)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 14.03.16

Wintershall søker om boring av brønn Orion (2016/2179)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 11.03.16

Total E&P Norge AS søker om installasjon av STL-bøye og fleksible stigerør på Martin Linge-feltet (2016/1556)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge AS om tillatelse etter... 10.03.16

Engie E&P Norge AS søker om boring av letebrønn Cara (2015/1255)

Engie E&P Norge AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 09.03.16

Engie E&P Norge AS søker om oppdatering av produksjon på Gjøa (2016/1190)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Engie E&P Norge AS om endring av tillatelse ett... 09.03.16

Statoil søker om boring av letebrønn Slemmestad (2016/2235)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 29.02.16

Statoil søker om å få spyle innhold i scale inhibitorsystem til sjø (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 22.02.16

Statoil søker om utslipp av kjemikalier i gul og rød fargekategori på Troll (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensingslov... 19.02.16

NOFO søker om utslipp i forbindelse med forsøk i Nordsjøen (2016/1756)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om tillatelse til virksomhet ett... 19.02.16

Statoil søker om boring av letebrønn Beerenberg (2015/12295)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 18.02.16

BP Norge AS søker om bruk av sporstoff i vann på Ula (2016/1531)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge AS om tillatelse etter forurensningslo... 10.02.16

Repsol søker om nedstengningsaktiviteter på Varg (2016/841)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 09.02.16

Statoil søker om forbruk og utslipp av kjemikalier på Gullfaksfeltet (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 09.02.16

ExxonMobil søker om plugging av 22 brønner på Jotun (2016/61)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS o... 08.02.16

Det norske oljeselskap ASA søker om utslipp på Ivar Aasen-feltet (2016/311)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det norske oljeselskap ASA (Det norske) om... 05.02.16

Faroe Petroleum Norge AS søker om boring av letebrønn Brasse (2016/1484)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter... 05.02.16

Eni Norge AS søker om leteboring i Aurelia (2016/1230)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 28.01.16

Statoil søker om forbruk og utslipp av smørefett i rød kategori på Åsgard (2016/802)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS (Statoil) om tillatelse ti... 26.01.16