Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Total E&P Norge AS søker om installasjon av STL-bøye og fleksible stigerør på Martin Linge-feltet (2016/1556)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge AS om tillatelse etter... 10.03.16

Engie E&P Norge AS søker om boring av letebrønn Cara (2015/1255)

Engie E&P Norge AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 09.03.16

Engie E&P Norge AS søker om oppdatering av produksjon på Gjøa (2016/1190)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Engie E&P Norge AS om endring av tillatelse ett... 09.03.16

Statoil søker om boring av letebrønn Slemmestad (2016/2235)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 29.02.16

Statoil søker om å få spyle innhold i scale inhibitorsystem til sjø (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 22.02.16

Statoil søker om utslipp av kjemikalier i gul og rød fargekategori på Troll (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensingslov... 19.02.16

NOFO søker om utslipp i forbindelse med forsøk i Nordsjøen (2016/1756)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om tillatelse til virksomhet ett... 19.02.16

Statoil søker om boring av letebrønn Beerenberg (2015/12295)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 18.02.16

BP Norge AS søker om bruk av sporstoff i vann på Ula (2016/1531)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge AS om tillatelse etter forurensningslo... 10.02.16

Repsol søker om nedstengningsaktiviteter på Varg (2016/841)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 09.02.16

Statoil søker om forbruk og utslipp av kjemikalier på Gullfaksfeltet (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 09.02.16

ExxonMobil søker om plugging av 22 brønner på Jotun (2016/61)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS o... 08.02.16

Det norske oljeselskap ASA søker om utslipp på Ivar Aasen-feltet (2016/311)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det norske oljeselskap ASA (Det norske) om... 05.02.16

Faroe Petroleum Norge AS søker om boring av letebrønn Brasse (2016/1484)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter... 05.02.16

Eni Norge AS søker om leteboring i Aurelia (2016/1230)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 28.01.16

Statoil søker om forbruk og utslipp av smørefett i rød kategori på Åsgard (2016/802)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS (Statoil) om tillatelse ti... 26.01.16

Det norske søker om endringer ved produksjonsboring på Ivar Aasen-feltet (2016/311)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det norske oljeselskap ASA (Det norske) om... 14.01.16

Statoil søker om forbruk og utslipp av rørledningskjemikalier på Gullfaks Sør (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 08.01.16

Statoil søker på nytt om permanent plugging av letebrønn 30/2-1 på Huldra (2016/228)

Miljødirektoratet har mottatt ny søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningslov... 08.01.16

Statoil søker om utslipp av oljeholdig vann på Sleipnerfeltet ( 2013/4083)

Statoil har søkt om unntak fra aktivitetsforskriften § 60 for Sleipnerfeltet i Nordsjøen... 16.12.15

Statoil søker om brønnoppstart på Trollfeltet og boring på Framfeltet (2013/915)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 09.12.15

Statoil søker om midlertidig økt ramme for forbruk og utslipp av avleiringsoppløser i rød kategori på Heidrun (2013/1071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 07.12.15

Statoil søker om endret utslippstillatelse for Gudrunfeltet i Nordsjøen (2013/1153)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om endret tillatelse etter... 04.12.15

Statoil søker om utslipp av kjemikalier ved havbunnskompressorer på Gullfaks (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 03.12.15

Statoil søker om boring av letebrønn Askja South East (2013/932)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 01.12.15

Wintershall Norge søker om boring av letebrønnene Vikafjell North og Robbins (2015/11777)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til boring a... 30.11.15

BG Norge AS søker om økte rammer for forbruk og utslipp av kjemikalier på Knarr (2013/4378)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om økte rammer for forbruk og utsli... 30.11.15

Statoil søker om utslipp av gammel borevæske på Statfjord (2013/2509)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 27.11.15

ExxonMobil søker om økte utslipp av skumdemper i rød kategori (2013/1213)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS  ... 19.11.15

Lundin Norway AS søker om økt responstid for oljevernberedskap på Edvard Grieg-feltet (2013/4081)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om oppdatering av tillatelse... 18.11.15

BG Norge søker om økt forbruk og utslipp av kjemikalier på Knarr (2013/4378)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om tillatelse etter forurensningslo... 16.11.15

Statoil søker om økt ramme for utslipp av produksjonskjemikalier på Grane (2013/3680)

Statoil søker om økt ramme for utslipp av gule komponenter innen bruksområdet... 11.11.15

Statoil søker om å få slippe ut delvis stabilisert råolje på Vigdis (2013/142)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 11.11.15

Statoil søker om bruk og utslipp av smørefett til bruk på svivelen på Norneskipet (2013/930

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 06.11.15

Statoil søker om å bore letebrønn 30/11-11 Madam Felle (2015/11154)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensingsloven f... 05.11.15

ExxonMobil søker om å bore en produksjonsbrønn på Balderfeltet (2013/1213)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS o... 30.10.15

Statoil Hammerfest LNG søker om utslipp av vaskekjemikalier fra Melkøya (2013/5194)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS Hammerfest LNG om tillatel... 26.10.15

Statoil Petroleum AS søker om lagring av CO2 på Snøhvitfeltet (2013/5194)

Statoil Petroleum AS søker i brev av 5. oktober 2015 om fornyet tillatelse til CO 2... 26.10.15

Statoil søker om fornyet lagring av CO2 i Utsiraformasjonen (2013/4083)

Statoil søker i brev av 5. oktober 2015 om fornyet tillatelse til CO 2 -lagring i... 26.10.15

BG Norge AS søker om oppdatering av tillatelsen for Knarrfeltet (2013/4378)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om oppdatering av tillatelsen etter... 23.10.15