Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Det norske søker om endringer ved produksjonsboring på Ivar Aasen-feltet (2016/311)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det norske oljeselskap ASA (Det norske) om... 14.01.16

Statoil søker om forbruk og utslipp av rørledningskjemikalier på Gullfaks Sør (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 08.01.16

Statoil søker på nytt om permanent plugging av letebrønn 30/2-1 på Huldra (2016/228)

Miljødirektoratet har mottatt ny søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningslov... 08.01.16

Statoil søker om utslipp av oljeholdig vann på Sleipnerfeltet ( 2013/4083)

Statoil har søkt om unntak fra aktivitetsforskriften § 60 for Sleipnerfeltet i Nordsjøen... 16.12.15

Statoil søker om brønnoppstart på Trollfeltet og boring på Framfeltet (2013/915)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 09.12.15

Statoil søker om midlertidig økt ramme for forbruk og utslipp av avleiringsoppløser i rød kategori på Heidrun (2013/1071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 07.12.15

Statoil søker om endret utslippstillatelse for Gudrunfeltet i Nordsjøen (2013/1153)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om endret tillatelse etter... 04.12.15

Statoil søker om utslipp av kjemikalier ved havbunnskompressorer på Gullfaks (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 03.12.15

Statoil søker om boring av letebrønn Askja South East (2013/932)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 01.12.15

Wintershall Norge søker om boring av letebrønnene Vikafjell North og Robbins (2015/11777)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til boring a... 30.11.15

BG Norge AS søker om økte rammer for forbruk og utslipp av kjemikalier på Knarr (2013/4378)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om økte rammer for forbruk og utsli... 30.11.15

Statoil søker om utslipp av gammel borevæske på Statfjord (2013/2509)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 27.11.15

ExxonMobil søker om økte utslipp av skumdemper i rød kategori (2013/1213)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS  ... 19.11.15

Lundin Norway AS søker om økt responstid for oljevernberedskap på Edvard Grieg-feltet (2013/4081)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om oppdatering av tillatelse... 18.11.15

BG Norge søker om økt forbruk og utslipp av kjemikalier på Knarr (2013/4378)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om tillatelse etter forurensningslo... 16.11.15

Statoil søker om økt ramme for utslipp av produksjonskjemikalier på Grane (2013/3680)

Statoil søker om økt ramme for utslipp av gule komponenter innen bruksområdet... 11.11.15

Statoil søker om å få slippe ut delvis stabilisert råolje på Vigdis (2013/142)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 11.11.15

Statoil søker om bruk og utslipp av smørefett til bruk på svivelen på Norneskipet (2013/930

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 06.11.15

Statoil søker om å bore letebrønn 30/11-11 Madam Felle (2015/11154)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensingsloven f... 05.11.15

ExxonMobil søker om å bore en produksjonsbrønn på Balderfeltet (2013/1213)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS o... 30.10.15

Statoil Hammerfest LNG søker om utslipp av vaskekjemikalier fra Melkøya (2013/5194)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS Hammerfest LNG om tillatel... 26.10.15

Statoil Petroleum AS søker om lagring av CO2 på Snøhvitfeltet (2013/5194)

Statoil Petroleum AS søker i brev av 5. oktober 2015 om fornyet tillatelse til CO 2... 26.10.15

Statoil søker om fornyet lagring av CO2 i Utsiraformasjonen (2013/4083)

Statoil søker i brev av 5. oktober 2015 om fornyet tillatelse til CO 2 -lagring i... 26.10.15

BG Norge AS søker om oppdatering av tillatelsen for Knarrfeltet (2013/4378)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om oppdatering av tillatelsen etter... 23.10.15

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS søker om å bore en produksjonsbrønn på Sigynfeltet (2013/6713)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS o... 23.10.15

Statoil søker om utslipp av gammel væske fra brønn 6507/7-A-18 på Heidrun TLP (2013/1071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil hvor det søkes om tillatelse til utslip... 21.10.15

Statoil søker om økt forbruk, utslipp og injeksjon av kjemikalier på Gullfaksfeltet (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt tilleggsopplysninger og korrigerte tall fra Statoil for... 20.10.15

Total E&P Norge AS søker om boring av letebrønn 34/6-4 Uptonia (2015/9963)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge om tillatelse til boring av... 20.10.15

Statoil søker om produksjonsboring på Johan Sverdrup-feltet (2015/10392)

Statoil søker i brev av 18. september 2015 om tillatelse etter forurensningsloven til... 09.10.15

OMV (Norge) AS søker om boring av brønnene 7324/7-3 S Wisting Central II og 7324/8-3 Hassel (2015/9780)

OMV (Norge) AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse... 25.09.15

Statoil ASA søker om å oppdatere tillatelse for boring, produksjon og drift på Grane og Svalin (2013/3680)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om å oppdatere eksisterende... 21.09.15

ExxonMobil Exploration & Production Norge AS søker om boring av letebrønn 25/8-19S Prince (2013/1213)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norge AS om... 03.09.15

Wintershall søker om tillatelse til boring av letebrønnen Skarfjell Tail i Nordsjøen (2015/8460)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall om tillatelse etter forurensningslo... 21.08.15

Statoil søker om bruk av sporstoffer på Oseberg feltsenter (2013/1246)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 19.08.15

BP Norge AS søker om utslipp til sjø på Skarv (2013/1692)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge AS (BP) om tillatelse etter... 18.08.15

BP Norge AS søker om endring av tillatelse for produksjon og drift på Skarv (2013/1692)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge AS (BP) om endring av tillatelse etter... 18.08.15

BG Norge AS søker om midlertidige endringer for Knarrfeltet i Nordsjøen (2013/4378)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om økte utslippsgrenser til luft fo... 14.08.15

Lundin Norway AS søker om boring av letebrønn 16/4-10 på Utsirahøyden (2015/7490)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av... 10.08.15

Wintershall søker om tillatelse til å bore letebrønn 7224/2-1 Kvalross (2015/3569)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS (Wintershall) om tillatels... 06.08.15

Suncor Energy Norge AS søker om tillatelse til boring av letebrønn 25/10-14 S (2015/7404)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Suncor Energy Norge AS om tillatelse til boring... 29.07.15