Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS søker om å bore en produksjonsbrønn på Sigynfeltet (2013/6713)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norway AS o... 23.10.15

Statoil søker om utslipp av gammel væske fra brønn 6507/7-A-18 på Heidrun TLP (2013/1071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil hvor det søkes om tillatelse til utslip... 21.10.15

Statoil søker om økt forbruk, utslipp og injeksjon av kjemikalier på Gullfaksfeltet (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt tilleggsopplysninger og korrigerte tall fra Statoil for... 20.10.15

Total E&P Norge AS søker om boring av letebrønn 34/6-4 Uptonia (2015/9963)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge om tillatelse til boring av... 20.10.15

Statoil søker om produksjonsboring på Johan Sverdrup-feltet (2015/10392)

Statoil søker i brev av 18. september 2015 om tillatelse etter forurensningsloven til... 09.10.15

OMV (Norge) AS søker om boring av brønnene 7324/7-3 S Wisting Central II og 7324/8-3 Hassel (2015/9780)

OMV (Norge) AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse... 25.09.15

Statoil ASA søker om å oppdatere tillatelse for boring, produksjon og drift på Grane og Svalin (2013/3680)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om å oppdatere eksisterende... 21.09.15

ExxonMobil Exploration & Production Norge AS søker om boring av letebrønn 25/8-19S Prince (2013/1213)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration & Production Norge AS om... 03.09.15

Wintershall søker om tillatelse til boring av letebrønnen Skarfjell Tail i Nordsjøen (2015/8460)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall om tillatelse etter forurensningslo... 21.08.15

Statoil søker om bruk av sporstoffer på Oseberg feltsenter (2013/1246)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 19.08.15

BP Norge AS søker om utslipp til sjø på Skarv (2013/1692)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge AS (BP) om tillatelse etter... 18.08.15

BP Norge AS søker om endring av tillatelse for produksjon og drift på Skarv (2013/1692)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge AS (BP) om endring av tillatelse etter... 18.08.15

BG Norge AS søker om midlertidige endringer for Knarrfeltet i Nordsjøen (2013/4378)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om økte utslippsgrenser til luft fo... 14.08.15

Lundin Norway AS søker om boring av letebrønn 16/4-10 på Utsirahøyden (2015/7490)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av... 10.08.15

Wintershall søker om tillatelse til å bore letebrønn 7224/2-1 Kvalross (2015/3569)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS (Wintershall) om tillatels... 06.08.15

Suncor Energy Norge AS søker om tillatelse til boring av letebrønn 25/10-14 S (2015/7404)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Suncor Energy Norge AS om tillatelse til boring... 29.07.15

Statoil søker om tillatelse til utslipp av hydraulikkolje fra rørledningsjobb på Åsgardfeltet (2013/1157)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til utslipp av inntil 7 k... 28.07.15

Talisman Energy Norge AS søker om permanente pluggeoperasjoner av tre brønner på Revfeltet i Nordsjøen (2013/7390)

Søknaden omfatter bruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft som følge av... 23.07.15

Statoil søker om endring av tillatelse på Åsgard (2013/1157)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS (Statoil) om oppdatering a... 23.07.15

Lundin søker om tillatelse til å bore letebrønn 7130/4-1 øst i region Finnmark Øst i Barentshavet (2015/6694)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS (Lundin) om tillatelse etter... 23.07.15

Endret anmodning om uttalelse til søknad om utslipp av gammel væske fra brønn 6507/7-A-42 fra Heidrun TLP (2013/1071)

Miljødirektoratet mottok søknad fra Statoil datert 9. juni 2015 om tillatelse etter... 23.07.15

Statoil søker om tillatelse til boring og tilbakeplugging av letebrønnen 30/9-28 S B-Vest & Angkor Thom med sidesteg (2015/5404)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil AS om tillatelse etter forurensningslov... 15.07.15

Statoil ASA søker om å bore letebrønn 34/8-16 S Tarvos (2015/6607)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 13.07.15

Total E&P Norge AS søker om å bore letebrønn 1/5-Solaris (2015/5840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge AS om tillatelse etter... 07.07.15

Statoil søker om å få slippe ut gammel borevæske fra tre brønner på Tordis (2013/142)

Statoil planlegger pluggeaktiviteter på tre brønner på Tordis. Statoil planlegger å ta d... 06.07.15

Statoil ASA søker om boring på Heimdal (2013/4628)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 03.07.15

Statoil Petroleum søker om økt forbruk og utslipp av kjemikalier på Gullfaksfeltet (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt tilleggsopplysninger og korrigerte tall for forbruk og... 03.07.15

Statoil søker om utslipp av gammel væske fra brønn 6507/7-A-42 på Heidrun TLP (2013/1071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil hvor det søkes om tillatelse til utslip... 03.07.15

BP Norge søker om endring av tillatelse på Valhall (2013/2395)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge om å oppdatere tillatelse etter... 01.07.15

Lundin Norway AS søker om tillatelse til å bore letebrønn 16/1-25 S (2015/5387)

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 24.06.15

Statoil søker om bruk og utslipp av kjemikalier til EOR-formål på Heidrun (2013/1071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 18.06.15

Total E&P Norge AS søker om utslipp fra permanent plugging av brønnene Byggve og Rind (2013/10435)

Total E&P Norge AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for permanente... 15.06.15

Statoil ASA søker om å bore letebrønn 25/11-28 Gasol/Gretel (2015/4710)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 12.06.15

Lundin Norway søker om boring av letebrønn 6407/10-4 Lorry (2015/4705)

Lundin Norway AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindel... 11.06.15

A/S Norske Shell søker om utslipp fra drift og vedlikehold av Ormen Lange-feltet (2013/4196)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter... 09.06.15

Statoil søker om endring av tillatelse på Osebergfeltet (2013/1246)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om unntak fra aktivitetsforskriften § 6... 08.06.15

Statoil ASA søker om tillatelse til boring av letebrønn 15/3-10 Sigrun East (2015/4108)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 29.05.15

Statoil søker om endring i eksisterende tillatelse på Trollfeltet (2013/915)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring i eksisterende tillatelse på... 28.05.15

Wintershall Norge AS søker om tillatelse til å få bore letebrønn 35/11-18 Syrah i lisens PL248 (2015/3775)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 22.05.15

A/S Norske Shell søker om å bore letebrønn 6407/10-5 Portrush, PL 793 (2015/3315)

A/S Norske Shell (Shell) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 21.05.15