Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Lundin Norway søker om boring av letebrønn 6407/10-4 Lorry (2015/4705)

Lundin Norway AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindel... 11.06.15

A/S Norske Shell søker om utslipp fra drift og vedlikehold av Ormen Lange-feltet (2013/4196)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter... 09.06.15

Statoil søker om endring av tillatelse på Osebergfeltet (2013/1246)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om unntak fra aktivitetsforskriften § 6... 08.06.15

Statoil ASA søker om tillatelse til boring av letebrønn 15/3-10 Sigrun East (2015/4108)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 29.05.15

Statoil søker om endring i eksisterende tillatelse på Trollfeltet (2013/915)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring i eksisterende tillatelse på... 28.05.15

Wintershall Norge AS søker om tillatelse til å få bore letebrønn 35/11-18 Syrah i lisens PL248 (2015/3775)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 22.05.15

A/S Norske Shell søker om å bore letebrønn 6407/10-5 Portrush, PL 793 (2015/3315)

A/S Norske Shell (Shell) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 21.05.15

Statoil Petroleum AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp, Gullfaksfeltet (2013/2001)

Statoil søker om tillatelse til installasjon av havbunnskompressorstasjon på... 11.05.15

Statoil søker om tillatelse til arbeid i forurensede masser på Visund (2013/256)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 08.05.15

E.ON E&P Norge AS søker om tillatelse til å få bore letebrønn 6507/3-11S Salander i lisens PL650 (2015/3247)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra E.ON E&P Norge AS om tillatelse etter... 06.05.15

Eni Norge AS søker om tillatelse til økt bruk av oljebasert borevæske i produksjonsboring på Goliatfeltet (2013/4636)

Eni Norge AS er i gang med produksjonsboringer på Goliatfeltet og har utfordringer med... 06.05.15

Statoil søker om å bore letebrønn 6706/11-2 Gymir i Norskehavet (2015/3540)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 28.04.15

Statoil Petroleum AS søker om oppdatering av tillatelse til produksjon og drift på Snorre og Vigdis (2013/142)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av tillatel... 24.04.15

Premier Oil Norge søker om boring av letebrønn Myrhauk 3/7-10 S i Nordsjøen (2015/2915)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Premier Oil Norge om tillatelse etter... 17.04.15

Lundin Norway AS søker om tillatelse til boring av letebrønn 7220/6-2 (2015/3027)

Lundin Norway AS (Lundin) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 17.04.15

Statoil søker om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet (2013/3071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 08.04.15

Statoil søker om unntak fra aktivitetsforskriften § 60 og endring av tillatelse etter forurensningsloven (2013/1246)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om unntak fra aktivitetsforskriften § 6... 08.04.15

Statoil søker om permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet (2013/1209)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA datert 18. mars 2015 om tillatelse... 07.04.15

Wintershall Norge AS søker om å oppdatere eksisterende tillatelse for boring, produksjon og drift for Bragefeltet (2013/1216)

Brage er et oljefelt med noe gass lokalisert 120 km nordvest for Bergen i blokk 30/6, 31... 17.03.15

Wintershall Norge AS søker om boring av letebrønn 10/4-1 Zeppelin (2015-1711)

Wintershall Norge AS (Wintershall) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensning... 13.03.15

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om utslipp i forbindelse med forsøk i Nordsjøen (2013/7791)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om tillatelse til virksomhet ett... 12.03.15

Tullow Oil søker om tillatelse til å bore letebrønn 6507/11-11 Zumba (2015/1664)

Letebrønn 6507/11-11 Zumba er lokalisert i Norskehavet (Haltenbanken) ca. 14 km sørøst f... 12.03.15

Statoil ASA Hammerfest LNG søker om tillatelse til boreaktiviteter på Snøhvitfeltet (2013/5194)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA Hammerfest LNG om tillatelse etter... 11.03.15

Statoil ASA Hammerfest LNG søker om tillatelse til klargjøring av rørledningssystemer på Snøhvitfeltet (2013/5194)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA Hammerfest LNG om tillatelse etter... 11.03.15

Lundin Norway AS søker om boring av letebrønn 7220/11-3 i Barentshavet (2015/1297)

Lundin Norway AS (Lundin) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 02.03.15

AS Norske Shell søker om å bore ny produksjonsbrønn på Draugenfeltet (2013/181)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra AS Norske Shell om tillatelse etter... 27.02.15

Edison Norge AS søker om boring av letebrønnen 2/11-11 Haribo (2015/1013)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Edison Norge AS om tillatelse etter... 20.02.15

Statoil søker om utslippstillatelse for letebrønn 34/11 S Nøkken på Kvitebjørnfeltet (2013/3224)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 18.02.15

Norske Shell søkjer om løyve for produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange (2013/4196)

Miljødirektoratet har motteke søknad frå A/S Norske Shell om løyve til å starte opp... 18.02.15

Lundin Norway AS søker om tillatelse til produksjon og drift på Edvard Grieg-feltet (2013/4081)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 17.02.15

Statoil søker om boring av letebrønn 6407/8-7 Bister (2015/445)

Statoil ASA søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse me... 13.02.15

Repsol Exploration Norge AS søker om tillatelse til å bore letebrønnen 6306/5-2 Hagar i PL642 (2015/959)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Exploration Norge AS om tillatelse etter... 04.02.15

Statoil søker om oppdatering av rammetillatelsen for Gullfaksfeltet (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av tillatel... 02.02.15

Statoil søker om økte rammer for utslipp av NOx til luft på Visund (2013/256)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om økte rammer for utslipp av NOx til... 30.01.15

Eni Norge AS søker om tillatelse til produksjon og drift på Goliatfeltet (2013/4636)

Eni Norge AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Goliatfeltet... 29.01.15

Lundin Norway AS søker om ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen (2013/4081)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 29.01.15

Total E&P Norge AS søker om tillatelse til å bore letebrønnen 25/6-5S Skirne Øst i PL627 (2015/606)

Total E&P Norge AS søker om tillatelse til å bore letebrønnen 25/6-5S Skirne Øst i PL627. 28.01.15

Talisman Energy Norge AS søker om tillatelse til boreaktiviteter på Varg i PL038 (2013/2574)

Talisman Energy Norge AS søker om tillatelse til boreaktiviteter på Varg i PL038. 27.01.15

Statoil søker om forbruk og utslipp av sporstoffer på Oseberg Sør (2013/1246)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 23.01.15

Norske Shell søkjer om endring av løyve for Ormen Lange Landanlegg (2013/4196)

Miljødirektoratet har motteke søknad frå A/S Norske Shell om endring av løyve til verkse... 22.01.15