Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Statoil søker om tillatelse til utslipp av hydraulikkolje fra rørledningsjobb på Åsgardfeltet (2013/1157)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til utslipp av inntil 7 k... 28.07.15

Talisman Energy Norge AS søker om permanente pluggeoperasjoner av tre brønner på Revfeltet i Nordsjøen (2013/7390)

Søknaden omfatter bruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft som følge av... 23.07.15

Statoil søker om endring av tillatelse på Åsgard (2013/1157)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS (Statoil) om oppdatering a... 23.07.15

Lundin søker om tillatelse til å bore letebrønn 7130/4-1 øst i region Finnmark Øst i Barentshavet (2015/6694)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS (Lundin) om tillatelse etter... 23.07.15

Endret anmodning om uttalelse til søknad om utslipp av gammel væske fra brønn 6507/7-A-42 fra Heidrun TLP (2013/1071)

Miljødirektoratet mottok søknad fra Statoil datert 9. juni 2015 om tillatelse etter... 23.07.15

Statoil søker om tillatelse til boring og tilbakeplugging av letebrønnen 30/9-28 S B-Vest & Angkor Thom med sidesteg (2015/5404)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil AS om tillatelse etter forurensningslov... 15.07.15

Statoil ASA søker om å bore letebrønn 34/8-16 S Tarvos (2015/6607)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 13.07.15

Total E&P Norge AS søker om å bore letebrønn 1/5-Solaris (2015/5840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge AS om tillatelse etter... 07.07.15

Statoil søker om å få slippe ut gammel borevæske fra tre brønner på Tordis (2013/142)

Statoil planlegger pluggeaktiviteter på tre brønner på Tordis. Statoil planlegger å ta d... 06.07.15

Statoil ASA søker om boring på Heimdal (2013/4628)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 03.07.15

Statoil Petroleum søker om økt forbruk og utslipp av kjemikalier på Gullfaksfeltet (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt tilleggsopplysninger og korrigerte tall for forbruk og... 03.07.15

Statoil søker om utslipp av gammel væske fra brønn 6507/7-A-42 på Heidrun TLP (2013/1071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil hvor det søkes om tillatelse til utslip... 03.07.15

BP Norge søker om endring av tillatelse på Valhall (2013/2395)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge om å oppdatere tillatelse etter... 01.07.15

Lundin Norway AS søker om tillatelse til å bore letebrønn 16/1-25 S (2015/5387)

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 24.06.15

Statoil søker om bruk og utslipp av kjemikalier til EOR-formål på Heidrun (2013/1071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 18.06.15

Total E&P Norge AS søker om utslipp fra permanent plugging av brønnene Byggve og Rind (2013/10435)

Total E&P Norge AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for permanente... 15.06.15

Statoil ASA søker om å bore letebrønn 25/11-28 Gasol/Gretel (2015/4710)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 12.06.15

Lundin Norway søker om boring av letebrønn 6407/10-4 Lorry (2015/4705)

Lundin Norway AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindel... 11.06.15

A/S Norske Shell søker om utslipp fra drift og vedlikehold av Ormen Lange-feltet (2013/4196)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter... 09.06.15

Statoil søker om endring av tillatelse på Osebergfeltet (2013/1246)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om unntak fra aktivitetsforskriften § 6... 08.06.15

Statoil ASA søker om tillatelse til boring av letebrønn 15/3-10 Sigrun East (2015/4108)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 29.05.15

Statoil søker om endring i eksisterende tillatelse på Trollfeltet (2013/915)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring i eksisterende tillatelse på... 28.05.15

Wintershall Norge AS søker om tillatelse til å få bore letebrønn 35/11-18 Syrah i lisens PL248 (2015/3775)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 22.05.15

A/S Norske Shell søker om å bore letebrønn 6407/10-5 Portrush, PL 793 (2015/3315)

A/S Norske Shell (Shell) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 21.05.15

Statoil Petroleum AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp, Gullfaksfeltet (2013/2001)

Statoil søker om tillatelse til installasjon av havbunnskompressorstasjon på... 11.05.15

Statoil søker om tillatelse til arbeid i forurensede masser på Visund (2013/256)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 08.05.15

E.ON E&P Norge AS søker om tillatelse til å få bore letebrønn 6507/3-11S Salander i lisens PL650 (2015/3247)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra E.ON E&P Norge AS om tillatelse etter... 06.05.15

Eni Norge AS søker om tillatelse til økt bruk av oljebasert borevæske i produksjonsboring på Goliatfeltet (2013/4636)

Eni Norge AS er i gang med produksjonsboringer på Goliatfeltet og har utfordringer med... 06.05.15

Statoil søker om å bore letebrønn 6706/11-2 Gymir i Norskehavet (2015/3540)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 28.04.15

Statoil Petroleum AS søker om oppdatering av tillatelse til produksjon og drift på Snorre og Vigdis (2013/142)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av tillatel... 24.04.15

Premier Oil Norge søker om boring av letebrønn Myrhauk 3/7-10 S i Nordsjøen (2015/2915)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Premier Oil Norge om tillatelse etter... 17.04.15

Lundin Norway AS søker om tillatelse til boring av letebrønn 7220/6-2 (2015/3027)

Lundin Norway AS (Lundin) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 17.04.15

Statoil søker om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet (2013/3071)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 08.04.15

Statoil søker om unntak fra aktivitetsforskriften § 60 og endring av tillatelse etter forurensningsloven (2013/1246)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om unntak fra aktivitetsforskriften § 6... 08.04.15

Statoil søker om permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet (2013/1209)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA datert 18. mars 2015 om tillatelse... 07.04.15

Wintershall Norge AS søker om å oppdatere eksisterende tillatelse for boring, produksjon og drift for Bragefeltet (2013/1216)

Brage er et oljefelt med noe gass lokalisert 120 km nordvest for Bergen i blokk 30/6, 31... 17.03.15

Wintershall Norge AS søker om boring av letebrønn 10/4-1 Zeppelin (2015-1711)

Wintershall Norge AS (Wintershall) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensning... 13.03.15

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om utslipp i forbindelse med forsøk i Nordsjøen (2013/7791)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om tillatelse til virksomhet ett... 12.03.15

Tullow Oil søker om tillatelse til å bore letebrønn 6507/11-11 Zumba (2015/1664)

Letebrønn 6507/11-11 Zumba er lokalisert i Norskehavet (Haltenbanken) ca. 14 km sørøst f... 12.03.15

Statoil ASA Hammerfest LNG søker om tillatelse til boreaktiviteter på Snøhvitfeltet (2013/5194)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA Hammerfest LNG om tillatelse etter... 11.03.15