A/S Norske Shell søker om å bore letebrønn Tyttebær (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 34/5-2S Tyttebær i utvinningstillatelse PL373S i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 8. mars 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker