A/S Norske Shell søker om å bore letebrønn Tyttebær (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 34/5-2S Tyttebær i utvinningstillatelse PL373S i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 8. mars 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker