A/S Norske Shell søker om boring av letebrønn Coeus (2018/3664)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn Coeus 6304/3-1 i Norskehavet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 30. april 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker