A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse på Knarrfeltet (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell som søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til økt årlig forbruk og utslipp av kjemikalier på Knarrfeltet i Norskehavet.

Søknaden omfatter økning i bruk og utslipp av kjemikalier i rød, gul og grønn kategori, samt kjemikalier i lukket system. A/S Norske Shell oppgir nye estimater for utslipp på 1 500 tonn stoff i grønn kategori, 256 tonn stoff i gul kategori og 15 tonn stoff i rød kategori. Søknaden er basert på A/S Norske Shells erfaringer med drift av Knarrfeltet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 02. januar 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker