Centrica søker om boring av avgrensningsbrønn i Fogelbergprospektet (2017/11085)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica E&P Norge om tillatelse etter forurensningsloven til boring av avgrensningsbrønn 7506/9-4S og sidesteg 6506/9-4A i Fogelbergprospektet i utvinningstillatelse PL 433 i Norskehavet.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 6. november 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker