Centrica søker om produksjonsboring på Oda (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse til produksjonsboring etter forurensningsloven på Odafeltet i Nordsjøen.

Søknaden omfatter blant annet forbruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp til luft og beredskap ved en akutt utslippshendelse. Det er om lag 45 km til nærmeste tobisfelt, og den forventede oljetypen har stor sannsynlighet for sedimentasjon under vinterforhold. Planlagt borestart er medio april 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 2. januar 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

15.01.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

11.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker