ConocoPhillips søker om bruk av brannskum ved skjærebrenning av rør på Ekofisk (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om tillatelse etter forurensningsloven for bruk av 550 kg brannskum ved skjærebrenning av rengjorte rør som kan inneholde rester av hydrokarboner på Ekofisk i Nordsjøen.

Brannskummet fylles i rørene før skjæring og er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Det vil være utslipp av ca 15 kg stoff i rød kategori til sjø.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 20. oktober 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker