ENI Norge søker om boring av brønn på Goliat West (2016/979)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av avgrensningsbrønn 7122/7-7S på Goliat West-segmentet i PL 226 i Norskehavet.

Brønnen vil bli boret med den halvt nedsenkbare boreriggen West Hercules. Planene er å bore brønnen i perioden november 2018-januar 2019.

Det er risiko for stranding av olje ved en eventuell utblåsning, og drivtid til land er relativt kort. Søknaden omfatter bruk av dispergeringsmidler som bekjempingsmetode ved eventuelle akutte oljeutslipp. Eni vil i tilfelle søke om forhåndsgodkjenning av dispergering.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 10. september 2018 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

06.09.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker