Equinor søker om boring av Bergand (2018/5469)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn Bergand 35/11-21 S i PL 248C med boreriggen Deepsea Bergen i Nordsjøen.

Det er risiko for stranding av olje ved en eventuell utblåsning. Brønnen planlegges boret 63 km fra nærmeste land som er Utvær i Solund kommune i Sogn og Fjordane. Tidligste oppstart er august 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 26. juni 2018 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker