Equinor søker om boring av Korpfjell Deep (2018/3608)

Letebrønn 7335/3-1 Korpfjell Deep er lokalisert helt nordøst i åpnet område i Barentshavet sørøst, ca. 36 km fra grensen til Russland og 410 km fra Finnmarkskysten. Brønnen ligger ca. 9 km fra borelokasjonen Korpfjell som ble boret i 2017.

Søknad fra Equinor ble sendt i 2018 og sendt på offentlig høring med høringsfrist 19. april 2018.

Se dokumentene på høringsside.

Det kom inn høringssvar fra Bellona, Greenpeace Norge, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Sysselmannen på Svalbard. Boreoperasjonen ble senere besluttet utsatt og er nå planlagt med oppstart 1. mai 2019 som tidligste dato. 

Boringen vil bli gjennomført med riggen West Hercules slik som beskrevet i søknaden fra 2018. Det er noen mindre endringer i boreprogrammet. Det vil bores et 12 ¼" pilothull ut av 20" casingsko i stedet for 8 ½" og det er valgt ny kjemikalieleverandør. Dette har medført noen endringer i forbruk og utslipp av kjemikalier. Forbruk av rødt stoff i oljebasert borevæske er redusert fra ca. 21 til 12 tonn, og utslipp av vannbasert borevæske med innhold av stoff i gul underkategori 1 er redusert fra 32 tonn til ca. 12 tonn. 

Equinor har planlagt å ha et beredskapsfartøy på feltet som vil være mobilisert for bekjempelse av akutte oljeutslipp innen 5 timer, og vil mobilisere neste system senest innen 36 timer. Beredskapen er planlagt ut fra at det er forventet å finne gass i Korpfjell Deep-prospektet. Dersom det viser seg å inneholde olje, vil potensielle utslippsrater være svært lave. Dimensjonerende utslippsrate er beregnet til 130 m3 pr døgn, og forventet oljetype er Wisting olje. 

Søknaden fra Equinor sendes på ny høring rettet mot de endringer som er gjort i forhold til opprinnelig søknad, som er beskrevet i e-poster med vedlegg fra Equinor datert 11., 18. og 29. januar 2019. 

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 22. februar 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker