Equinor søker om boring av Snadd Outer Outer (2018/10362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/3-13 Snadd Outer Outer i Norskehavet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. oktober 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

12.10.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker