Equinor søker om boring av Trestakk (2016/802)

Equinor Energy AS (Equinor) søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring på Trestakk, et satelittfelt til Åsgardfeltet i Norskehavet.

Søknaden omfatter kjemikalieforbruk, utslipp til sjø og luft samt håndtering av avfall i forbindelse med boring av 2 grunngasspiloter og fem bønner med tilsammen 10 brønnbaner fra september 2018 til 2020.

Boringen på Trestakk er vurdert for tilstedeværelse av koraller. Grunnlagsundersøkelse for Trestakk ble gjennomført i 2013, og det ble identifisert lav tetthet av koraller, og hovedsakelig døde korallrev med korallskoger. Statoil har i søknaden vurdert partikkelutslipp og ankerlegging ift. korallforekomster.

Søknaden inneholder en vurdering av og en konklusjon om at gjeldende miljørisiko- og beredskapsanalyse for Åsgardfeltet også dekker aktiviteten på Trestakk i 2018. Vedlagt søknaden ligger også stokastisk oljedriftssimulering og miljørisikoanalyse for produksjonsaktivitet på Åsgard til informasjon.

Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden, høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 11. juli 2018, jf. forurensingsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

21.06.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker