Equinor søker om boring av letebrønn Klaff (2018/9219)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønnen 16/5-7 Klaff i PL502 med boreriggen Transocean Spitsbergen, i Nordsjøen.

Brønnen planlegges boret nordvest på Utsirahøyden, sørvest for Johan Sverdrup og nordøst for Sleipner. Korteste avstand til nærmeste kystlinje er ca. 152 km (Utsira kommune). Planlagt borestart er medio november 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28. september 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker