Equinor søker om endring av produksjon på Gudrun (2016/535)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse for produksjon på Gudrun i Nordsjøen.

Søknaden omfatter allerede pågående forbruk og utslipp av smøreoljen Renolin Unisyn CLP 32 som brukes i neddykkede sjøvannspumper. Årlig utslipp fra sjøvannspumpene er beregnet til å utgjøre 182 kg stoff i svart kategori og 18 kg stoff i rød kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 20. september 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

04.09.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker