Equinor søker om endringer på Gullfaks (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt to søknader fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse til boring, produksjon og drift på Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

Den ene søknaden, datert 16. oktober 2018, omfatter økt forbruk av stoff i rød kategori på Gullfaks A, både i 2018 og framover. Økningen skyldes økt behov for vokshemmer på bakgrunn av utfordringer med voksutfelling i rørledninger på grunn av lavere oljerater fra Gullfakssatellitter til Gullfaks A. Equinor søker videre om økt utslipp av stoff i rød kategori i 2018 fra 840 kg til 920 kg på grunn av økt forbruk av flokkulant på Gullfaks C for å sikre god rensing av produsert vann.

Søknad datert 1. oktober 2018 handler om innlemmelse av produksjon fra Sindrefeltet i tillatelsen for Gullfaks, uten at dette medfører behov for å endre eksisterende kjemikalierammer. 

Equinor søker også om å forenkle krav til injeksjon og om å fjerne frostvæsken Anti Freeze Conc fra tillatelsen, i tråd med eksisterende praksis på sokkelen basert på at dette er et kjemikalium brukt i lukkede systemer med forbruk på under 3000 kg/innretning/år.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

 Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. desember 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

14.11.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker