Equinor søker om endringer på Oseberg (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg i Nordsjøen.

Hydraulikkoljen Castrol Brayco Micronic SV/B er reklassifisert fra gul til svart miljøkategori, og Equinor søker om at tillatt forbruk og utslipp av kjemikalier med stoff i svart kategori også omfatter nevnte produkt. Det søkes i tillegg om økt utslippsramme for NOx fra mobile rigger.

Saksdokument og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 30. november 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

26.11.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker