Equinor søker om tillatelse til boring av letebrønnen Presto (2018/8773)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av letebrønnen 36/1-3 Presto i Norskehavet.

Brønnlokasjonen er kystnær. Det er 29,5 km til Sendingane i Flora kommune.

Equinor planlegger borestart i midten av november. Oljedriftsimuleringene viser kort drivtid til land (estimater varierer mellom 2,6 til 4,2 døgn), med potensial for stranding av større mengder olje (estimater fra 795 til 3748 tonn) langs kysten fra Sognefjorden i sør til Frøya/Froan i nord.

Equinor oppgir at høyeste beregnede miljørisiko er på 56 prosent av deres operasjonsspesifikke akseptkriterie i skadekategori Alvorlig, beregnet for pelagisk sjøfugl (alkekonge) i november.

Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. september 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet: uttalelse

07.09.18

Firma: Havforskningsinstituttet

Vedtak

Tema