Equinor søker om utslipp i svart kategori på Trollfeltet (2016/325)

Equinor søker om forbruk og utslipp av kjemikalier i svart kategori på Trollfeltet i Nordsjøen.

På Trollfeltet opereres ventiler på undervannsproduksjonssystemer i et lukket hydraulikksystem. Selv om systemet er lukket, vil det være noe utslipp av hydraulikkvæske til sjø. Leverandøren av hydraulikkvæsken som benyttes på Trollfeltet har omklassifisert et stoff i væsken fra gul til svart kategori.

Equinor søker om et årlig utslipp av hydarulikkvæsken Castrol Brayco Micronic SV/B på 18,7 m3, hvorav 0,56 m3 er stoff i svart kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. november 2018, jf. forurensningsforskriften 36-5.

Høringsdokumenter

Relaterte lenker