Equinor søker om utslipp på Johan Sverdrup-feltet (2016/262)

Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av olje fra neddykkede sjøvannspumper på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. 

Oljen inneholder hovedsakelig stoff i svart kategori. Årlige utslipp når feltet har kommet i produksjon, er beregnet til å utgjøre ca 940 kg stoff i svart kategori og 95 kg stoff i rød kategori.

Operatøren opplyser i søknaden at leverandører av pumpene arbeider med alternative systemer, men at kvalifisert teknologi ikke har vært tilgjengelig.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. november 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

12.11.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Relaterte lenker