Equinor søker om utslipp på Johan Sverdrup-feltet (2016/262)

Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av olje fra neddykkede sjøvannspumper på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. 

Oljen inneholder hovedsakelig stoff i svart kategori. Årlige utslipp når feltet har kommet i produksjon, er beregnet til å utgjøre ca 940 kg stoff i svart kategori og 95 kg stoff i rød kategori.

Operatøren opplyser i søknaden at leverandører av pumpene arbeider med alternative systemer, men at kvalifisert teknologi ikke har vært tilgjengelig.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. november 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker