Lundin søker om utslipp på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til utslipp knyttet til kvalifisering av ny oljedeteksjonsradar på Edvard Grieg i Nordsjøen.

Søknaden har vært på høring i 2016, men ble trukket tilbake grunnet tekniske årsaker. Lundin søker nå om tillatelse til utslipp av inntil 10 m3 råolje på Edvard Grieg knyttet til teknologikvalifiseringen av en ny oljedeteksjonsradar (IPSAS-radar).

Søknaden omfatter til sammen 5 kvalifiseringstester i ulik avstand fra installasjonen med utslipp til sjø. Planlagt tidspunkt for testing er september- oktober 2018, med en opsjon for gjennomføring våren 2019. Kvalifiseringstestene vil bli gjennomført med kortest mulig varighet og inntil maksimalt 3 døgn.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 22. juni 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

15.08.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker