Repsol søker om endret tillatelse på Gyda (2016/842)

Miljødirektoratet har mottatt søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Gyda i Nordsjøen fra Repsol Norge AS (heretter Repsol).

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av scale squeeze-kjemikaliet Scale-Guard EC6660A i rød kategori. Nye testdata viser at EC6660A har lavere biologisk nedbrytbarhet enn tidligere antatt, derfor bytter kjemikaliet kategori fra gul til rød fra og med 30. juli 2018. Repsol søker om forbruk av 13 tonn, hvorav 8,5 tonn vil gå til utslipp. Av det totale utslippet er 3,9 tonn i rød kategori.

Repsol opplyser i søknaden at EC660A vil være prioritert for substitusjon, men at de ikke rekker å teste ut alternativer og erstatte produktet før neste avleirings­behandling som er planlagt i midten av september. I tillegg vil denne behandlingen være den siste behandlingen på Gyda.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. september 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

21.08.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker