Repsol søker om utslipp på Yme (2016/840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om oppdatering av tillatelse til utslipp i forbindelse med kutting og støping på Yme. Endringen i aktiviteten er ytterligere kutting av legger samt installering av en støtteramme for å forsterke og støtte caisson på Yme i Nordsjøen.

Søknaden omfatter økning av forbruk og utslipp av kjemikalier i grønn, gul og rød kategori. Nærmere bestemt et forbruk og utslipp på henholdsvis 262 tonn og 22 tonn stoff i grønn kategori, 4,6 tonn og 0,2 tonn stoff i gul kategori og 1,6 tonn og 80 kg tonn stoff i rød kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. juni 2018, jf. forurensingsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker