Spirit Energy søker om boring av Cassidy (2018/10155)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy Norge AS (tidligere Centrica) om tillatelse til boring av letebrønn 8/10‑7 S og avgrensningsbrønn 8/10‑8 S i Cassidy- prospektet i PL 405 i Nordsjøen.

Det søkes også om opsjon til å bore to sidesteg og gjennomføre en produksjonstest. Prospektet ligger omtrent 14 km sørøst for Ula, 18 km nordøst for Gyda og ca 5 km nord for Odafeltet.

Søknaden omfatter blant annet forbruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp til luft og beredskap ved en akutt utslippshendelse. Det er om lag 40-45 km til nærmeste tobisfelt, og den forventede oljetypen har stor sannsynlighet for sedimentasjon under vinterforhold. Planlagt borestart er tidligst november 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28. september 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker