Statoil søker om aktivitet på Utgardfeltet (2016/259)

Statoil søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring og brønnaktiviteter for to produksjonsbrønner pr år på Utgardfeltet, lisens PL 046, i Nordsjøen og for drift av feltet.

Produksjonsstrømmene fra Utgard-brønnene vil gå til Sleipner for prosessering og eksport.  Søknaden omfatter utslipp av kjemikalier og borekaks og utslipp til luft fra drift av borerigg. Utslipp til sjø og til luft som følger av produksjonen på Utgardfeltet vil inngå i utslippene fra Sleipnerfeltet.

Det søkes om utslipp av kjemikalier i rød, gul og grønn kategori. Miljørisiko- og beredskapsanalyse for Sleipnerfeltet og for boring og produksjon fra Utgardfeltet inngår i søknadsdokumentene.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.  Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 9. mai 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker