Statoil søker om boring av brønn Lille Prinsen (2017/11202)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 16/1-28 S Lille Prinsen i PL167 med boreriggen Deepsea Bergen i Nordsjøen.

Brønnen ligger i Nordsjøen, nordøst for Ivar Aasen og nordvest for Johan Sverdrup, på 112 m dyp.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 8. desember 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

13.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker