Statoil søker om boring av letebrønn Gunnvald (2018/3937)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum om tillatelse til boring av letebrønn 6407/11-1 Gunnvald i PL 751 i Norskehavet.

Planlagt brønnlokasjon ligger ca. 19 km øst for Njordfeltet og ca. 63 km vest for Sula i Frøya kommune. Planlagt borestart er 1. august 2018. De planlagte aktivitetene medfører utslipp til luft og utslipp av borekaks og kjemikalier i grønn, gul og rød kategori til sjø.

Det er identifisert enkeltkolonier av koraller og svamp i området. Statoil mener at risikoen for skade på disse forekomstene fra utslipp og eventuell ankerlegging er lav og akseptabel.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 24. april 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker