Statoil søker om fjerningsaktivitet på Huldra (2016/228)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til fjerningsaktiviteter på Huldra i Nordsjøen.

Aktivitetene omfatter mudring/forflytting av masser, utslipp av strukturvann med biocid, forbruk og utslipp av kuttesand og mindre utslipp av hydrokarboner. Aktiviteten skal foregå i 3. kvartal 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 28. mai 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker