Statoil søker om utslipp på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av MEG og hypokloritt i forbindelse med ferdigstillelse av Aasta Hansteen i Norskehavet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. desember 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

20.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet: 2017/5892

08.12.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker