Statoil søker om utslipp på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av MEG og hypokloritt i forbindelse med ferdigstillelse av Aasta Hansteen i Norskehavet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. desember 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet: 2017/5892

08.12.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker