Statoil søker om utslipp på Åsgard (2016/802)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil AS  om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av hydraulikkolje i forbindelse med rørledningsjobb på Åsgardfeltet i Norskehavet.

I forbindelse med installasjon av en reparasjonspool med koplinger på rørledningen P-101 vil det slippes ut omtrent 10 kg hydraulikkolje av typen Shell Tellus S3 M22. Hydraulikkoljen har HOCNF og er klassifisert i svart kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 4. mai 2018 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

30.04.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker