Statoil søker om utslipp på Johan Sverdrup (2016/262)

Statoil søker om tillatelse til utslipp til sjø i forbindelse med klargjøring av eksportrørledningene fra Johan Sverdrup -feltet i Nordsjøen.

Rørledningene vil bli fylt kjemikaliebehandlet sjøvann før de koples opp mot plattformen. Kjemikaliene skal hindre begroing og korrosjon. Fargestoff tilsettes i forbindelse med trykktesting.

Statoil søker om utslipp til sjø for tømming av rørledningene før de tas i bruk til eksport av henholdsvis gass og olje. Utslippene av det kjemikalieholdige sjøvannet vil skje offshore. Utslippspunktene er beskrevet i søknaden.

Statoil søker om utslipp av til sammen 249 tonn stoff i gul kategori og 61 tonn stoff i grønn kategori.  Utslippene er planlagt i periodene august-oktober 2018 og mai-oktober 2019.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Miljødirektoratet innen 10. mai 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker