Total søker om boring av letebrønn Jasper (2018/2254)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6406/6-5 i PL225B med boreriggen Scarabeo 8 i Norskehavet.

Brønnen ligger i Norskehavet, omlag 120 km utenfor Frøya-Froan, på 264 m dyp, og 40-50 km nordvest for Njord- og Draugeninstallasjonene.

Operatøren har gjennomført en miljøundersøkelse og har registrert koraller i området samt spredte forekomster av svamp. De har planlagt for utslipp av kaks og ankerlegging slik at koraller og svamp ikke skades.

Det er forventet å finne gass i reservoaret det skal bores i, men operatøren har tatt høyde for en oljetype lik Kristin lettolje i planleggingen av beredskapen for operasjonen. Operatøren har vurdert miljørisikoen å være lav og akseptabel, og har planlagt for en beredskap med 3 NOFO-systemer på åpent hav, med første system innen 10 timer og fullt utbygd barriere innen 24 timer.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 7. mai 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

19.06.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona: Innspill til boresøknad Jasper

07.05.18

Firma: Miljøstiftelsen Bellona

Vedtak

Tema

Relaterte lenker