Wellesley søker om boring av Grosbeak West (2018/1886)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley AS  om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 35/11-21 S Grosbeak West i PL248i med boreriggen Transocean Arctic i Nordsjøen.

Brønnen planlegges boret i nordøstlige del av Nordsjøen 25 km sørvest for Gjøa, 30 km nord for Troll C, 9,7 km sør for 35/12-6 Kallåsen (som har planlagt borestart 1. mai) og ca. 53 km fra norskekysten (Værlandet i Sogn og Fjordane).

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 7. mai 2018 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker