Statoil søker om utslipp på Snorre (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til utslipp av kjemikalier i forbindelse med utskiftning av stigerør på gassrørledning mellom Snorre A og Snorre B i Nordsjøen i august 2018.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av hydraulikkoljen Shell Tellus S3 M22, nærmere bestemt et forbruk og utslipp på henholdsvis 4,96 kg stoff i rød kategori, og 0,04 kg stoff i svart kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 11. mai 2018, jf. forurensingsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker