Foreslår å gjennomføre EUs kvikksølvforordning i norsk regelverk (2017/12202)

Miljødirektoratet foreslår en ny § 2-4 om kvikksølv i produktforskriften og opphevelse av kapittel 18 i avfallsforskriften for å gjennomføre EUs kvikksølvforordning (EU) 2017/852.

Forslaget gjelder gjennomføringen av EUs kvikksølvforordning, (EU) 2017/852 som regulerer bruk og utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. Forordningen skal gjennomføre forpliktelsene i Minimatakonvensjonen om kvikksølv, og trer i kraft i EU 1. januar 2018. EU/EØS-landene kan beholde strengere nasjonale reguleringer av kvikksølv.

Forordningen foreslås gjennomført ved en ny bestemmelse i produktforskriften; § 2-4, og det foreslås videre at dagens bestemmelser om kvikksølv i § 2-3 og §§ 2-15, 2-17, 2-18, 2-19 og 2a-3 i produktforskriften beholdes slik de er i dag. Samtidig foreslås det at kapittel 18 i avfallsforskriften, som gjennomfører forordning (EU) 1102/2008, blir opphevet.

Skjema for å gi høringskommentarer ligger på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 5. januar 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kunnskapsdepartementet

06.12.17

Firma: Kunnskapsdepartementet

Helse og omsorgsdepartementet

23.11.17

Firma: Helse og omsorgsdepartementet

Tema

Relaterte lenker