Foreslår endring av produktforskriften kap 2A (2013/10356)

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). EU har nå vedtatt flere endringer knyttet til RoHS 2.

Forslaget om å gjennomføre endringene i norsk regelverk innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. Endringene må uansett gjennomføres for at norske bedrifter skal kunne fortsette å omsette produkter i EUs indre marked. Miljødirektoratet vurderer at de foreslåtte endringene i produktforskriften er gjennomførbare og ikke kommer til å medføre økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 1. juni 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker