Foreslår endring i biocidforskriften (2017/11003)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt en rekke nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 13. desember 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Forsvarsdepartementet

18.12.17

Firma: Forsvarsdepartementet

Arbeidstilsynet

18.12.17

Firma: Arbeidstilsynet

Tolldirektoratet

18.12.17

Firma: Tolldirektoratet

Utenriksdepartementet

14.12.17

Firma: Utenriksdepartementet

Statens legemiddelverk: Høringssvar

06.12.17

Firma: Statens legemiddelverk

Forsvarets forskningsinstitutt

22.11.17

Firma: Forsvarets forskningsinstitutt

Helse- og omsorgsdepartementet

13.11.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Relaterte lenker