Foreslår endring i biocidforskriften (2017/6588)

Miljødirektoratet foreslår å endre biocidforskriften som følge av EUs system for unionsgodkjenning av biocidprodukter.

EU behandler nå de første søknadene om unionsgodkjenning. Unionsgodkjenning betyr at biocidprodukter som har like bruksmønstre og bruksbetingelser i hele EU/EØS kan søkes godkjent for bruk i hele området uten at det må søkes nasjonal godkjenning i hvert enkelt land. Søknadene håndteres sentralt og vedtak fattes av EU-kommisjonen.

Det foreslås en endring i biocidforskriften for at Miljødirektoratet skal kunne fatte tilsvarende vedtak.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden.

Høringsfrist 15.10.2017

Kontakt

Erlend Spikkerud
sjefingeniør,
seksjon biocider og kjemikaliedeklarering

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Statens legemiddelverk: Høringssvar

11.10.17

Firma: Statens legemiddelverk

Direktoratet for Byggkvalitet

29.09.17

Firma: Direktoratet for Byggkvalitet

Fiskeridirektoratet

05.09.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat: Endring i biocidforskriften

29.08.17

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

Helse- og omsorgsdepartementet

21.08.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Tema