Foreslår endring i biocidforskriften (2018/3603)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 23. mai 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Regelrådet

31.05.18

Firma: Regelrådet

Tolldirektoratet

25.05.18

Firma: Tolldirektoratet

Statens legemiddelverk: endringer i biocidforskriften

16.05.18

Firma: Statens legemiddelverk

Justis- og beredskapsdepartementet

15.05.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Tema

Relaterte lenker