Foreslår endring i biocidforskriften (2018/9868)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt en ny rettsakt som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsakten er EØS-relevant og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett. Rettsakten sendes på høring før den er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsakten.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 12. oktober 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis- og beredskapsdepartementet

19.10.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Regelrådet

15.10.18

Firma: Regelrådet

Utenriksdepartementet

12.10.18

Firma: Utenriksdepartementet

Statens legemiddelverk: endring i biocidforskriften

11.10.18

Firma: Statens legemiddelverk

Tema

Relaterte lenker