Foreslår endring i vannforskriften (2018/5299)

Miljødirektoratet har på høring et forslag til endring i forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som følge av at EU- kommisjonen har fattet en ny beslutning (EU) 2018/229 om interkalibrerte grenseverdier for fastsettelse av økologisk tilstand etter EUs vanndirektiv.

Rettsakten opphever kommisjonsbeslutning 2014/408/EU som er gjennomført i vedlegg Va (interkalibrerte grenseverdier) i vannforskriften. Direktoratet foreslår derfor at rettsakten gjennomføres ved en endring i denne forskriften.

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 revidere de interkalibrerte grenseverdiene for fastsettelse av økologisk tilstand ved å endre og innføre nye grenseverdier og parameter for enkelte kvalitetselementer. Gjennomføringen av beslutningen bringer ingen nye oppgaver til arbeidet under vannforskriften. Grenseverdier nedfelt i beslutningen er inntatt i revidert klassifiseringssystem som snart er ferdigstilt, og er lagt inn i Vann-Nett.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 15. juni 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Trønderlag

07.08.18

Firma: Fylkesmannen i Trønderlag

Vest-Agder fylkeskommune

26.06.18

Firma: Vest-Agder fylkeskommune

Fiskeridirektoratet

20.06.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Akershus fylkeskommune

15.06.18

Firma: Akershus fylkeskommune

Justis og beredskapsdepartementet

15.06.18

Firma: Justis og beredskapsdepartementet

Relaterte lenker