Foreslår endringer i regelverk om ftalater og i produktforskriften (2018/13872)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endringer i REACH-forskriften om forbud mot DEHP, DBP, BBP og DIBP (fire ftalater) og produktforskriften § 2-30.

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH er endret ved kommisjonsforordning. Endringen gjelder vedlegg XVII post 51 og regulering av de fire ftalatene DEHP, DBP, BBP og DIBP som stoff eller stoffblandinger i mykgjorte materialer i produkter. Endringen innebærer at det som hovedregel blir forbudt å bringe i omsetning produkter som inneholder mykgjort materiale med de fire ftalatene, enkeltvis eller kombinert, og det er innført strengere grenseverdi.

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre dette i norsk regelverk ved en endring av REACH-forskriften og produktforskriften. Vi foreslår også å endre systematikken i produktforskriften § 2-30, som gjelder eksport til land utenfor EØS-området av stoff, stoffblandinger og produkter som det ikke er tillatt å bringe i omsetning.

Endringene i REACH vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordningen.
Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 19. februar 2019.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Kontakt

Marie Dahlberg Persson, overingeniør, kjemikalieseksjonen

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker