Foreslår endringer i bestemmelser om tungmetaller i kjøretøy (2018/1030)

Miljødirektoratet foreslår endringer i produktforskriftens krav om bly i visse batterier i og til kjøretøy for å gjennomføre tilsvarende endringer i regelverk i EU.

Forslaget innebærer at det blir forbudt å bruke bly i fremdriftsbatterier til personbiler og varebiler typegodkjent fra og med 1. januar 2019. I tillegg splittes to av unntakene fra tungmetallbestemmelsene opp slik at anvendelsene senere kan fases ut på ulike tidspunkt når blyfrie alternativer blir tilgjengelige.

Forslaget innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav.

Vedlagt er forslag til endringsforskrift. Skjema for å gi høringskommentarer ligger på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 18. mai 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker