Høring av endringer i regelverk om metanol, N-metyl-2-pyrrolidon og CMR-stoffer (2017/12446)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres med tre forordninger som innfører begrensninger for henholdsvis metanol, N-metyl-2-pyrrolidon og kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer).

Endringene i REACH vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 20. februar 2018.

Kontakt

Eva Haug, sjefingeniør kjemikalieseksjonen

Cécile Blom, sjefingeniør kjemikalieseksjonen

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis og beredskapsdepartementet

21.02.18

Firma: Justis og beredskapsdepartementet

Statens legemiddelverk

19.02.18

Firma: Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk: høringssvar

13.02.18

Firma: Statens legemiddelverk

Tema

Relaterte lenker