Høring av endringer i regelverk om metanol, N-metyl-2-pyrrolidon og CMR-stoffer (2017/12446)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres med tre forordninger som innfører begrensninger for henholdsvis metanol, N-metyl-2-pyrrolidon og kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer).

Endringene i REACH vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 20. februar 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Kontakt

Eva Haug, sjefingeniør kjemikalieseksjonen

Cécile Blom, sjefingeniør kjemikalieseksjonen

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker