Nye regler om gjenvinning av skip (2016/3531)

Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet sender, på vegne av Klima- og miljødepartementet, forslag til ny forskrift om gjenvinning av skip på høring.

Forskriften gjennomfører EUs forordning (EU) 1257/2013 om skipsgjenvinning i norsk rett. Forordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong-konvensjonen), og stiller krav til skip og gjenvinningsanlegg. Forordningen vil bli tatt inn i EØS-avtalen til høsten.

I tillegg til ny forskrift om gjenvinning av skip, foreslår Sjøfartsdirektoratet nødvendige endringer i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll.

Av hensyn til EØS-prosessen settes en kortere høringsfrist enn vanlig. Høringsinnspill sendes per e-post til postmottak@sjofartsdir.no innen 1. august 2018.

Kontakt

Miljødirektoratet:
Beate Langset / 995 59 753

Sjøfartsdirektoratet:
Werner Dagsland /
911 06 768

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker